SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

We are passionate about communication and technology in the service of business. We write about content which builds relationships, helps the business grow. We take care of what we speak. Creating valuable and relevant content is crucial for us. If you want to receive from us a weekly newsletter with a link to at least one valuable article, subscribe to our mailing list.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

 

 

INFORMATION PROVISION
We hereby inform that:

 1. Administrator of Your personal data is AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020, e-mail: biuro@aude.pl (hereinafter referred to as “Administrator”
 2. Your personal details will be processed for the following purposes:
  • Sending electronic newsletter by the Administrator and sending information about products, services, promotions and competitions organized by the Administrator – on the basis of a permission provided (article 6 item 1 letter a GDPR),
  • Direct marketing – with regard to Administrator’s justified interest (article 6 item 1 letter f GDPR),
  • Sending commercial information via email in accordance with article 10 item 2 of the Act on Electronic Services of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017, pos. 1219, as amended) – on the basis of a permission provided,
  • Using telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes in accordance with article 172 of Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 pos. 1907, as amended) – on the basis of a permission provided;
 3. The personal details can be shared with the following categories of recipients:
  • Computer systems and IT services providers to the Administrator,
  • Marketing agencies and other entities providing services to the Administrator, which are necessary for website maintenance purposes, ongoing contact with customers etc.
  • Public organs, institutions or third parties authorized to accessing the personal data on the basis of applicable law;
 4. Your personal details shall be processed until consent withdrawal or placing an objection against data processing – in cases of User data processing on the basis of a separate agreement to receive a newsletter or on the basis of article 6 item 1 letter e or f GDPR, including direct marketing purposes;
 5. Providing personal data is voluntary, but also necessary to receive a newsletter, and the lack of consent to provide your data will result in the impossibility to receive a newsletter from the Administrator;
 6. The Administrator does not process Your personal data with the use of automated decision making tools, including profiling;
 7. You have the right to request that the Administrator provides you with access to your data, data correction and removal, limiting data processing or transferring the data;
 8. You have the right to disagree to your personal details being processes, and the right to withdraw your consent at any time; consent withdrawal does not impact the legality of the processing made on the basis of the consent prior to its withdrawal;
 9. If you decide the processing of personal data by the Administrator violates GDPR regulations, you have the right to place a complaint to the supervising organ (i.e. President of Data Protection Office).

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.