Chodźmy pomagać! Planecie, ludziom, sobie.

Gdy zwyczajne wysłanie maila to za mało, by nie tylko poinformować pracowników o akcji CSR'owej, ale jeszcze ich w nią zaangażować, trzeba ruszyć głową i wymyślić niebanalną strategię komunikacyjną oraz zaprojektować potrzebne do niej materiały. Tak właśnie zrobiliśmy, pracując dla firmy Henkel Polska przy projekcie propagującym postawy przyjazne środowisku.
Ewelina Jamka
O AUTORZE

Ewelina Jamka

Wolny duch, który dzięki dużej otwartości na świat oraz wieloletniemu doświadczeniu w różnych redakcjach znajdzie pomysł na atrakcyjne ujęcie każdego tematu firmowego.

★ 2 minuty czytania

Henkel Polska to firma, dla której działania propagujące ekologiczny styl życia i troska o środowisko naturalne są jednym z głównych elementów globalnej polityki CSR. Jako Aude mamy przyjemność uczestniczyć w działaniach naszego klienta – nie tak dawno pisałam o projekcie skierowanym do dzieci klas I-III, w ramach którego nasza agencja zaprojektowała książeczkę edukacyjną a już pojawił się nowy, ambitny projekt…

Co roku w organizacji obchodzony jest Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest propagowanie działań wspierających zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska. Tym razem firmie zależało, by odświeżyć formułę tego wydarzenia. Sposób nasuwał się nam jeden – trzeba maksymalnie zaciekawić, a nawet zaintrygować pracowników. Poszliśmy więc na całość i  zaproponowaliśmy klientowi szereg działań komunikacyjnych wykorzystujących niestandardowe formy i kanały komunikacji.

Choć oczywiście tradycyjny mail też został rozesłany, ale był tylko punktem wyjścia. Przypominał o Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju i o najważniejszych jego aspektach: trosce o środowisko, edukacji ekologicznej, prowadzeniu zdrowego stylu życia. Pierwszego dnia pracownicy biurowi na swoich biurkach znaleźli pudełka z naklejkami naszego projektu, a w nich zdrowe przekąski, zaś w fabrykach i oddziałach logistycznych pojawiły się kosze ze zdrowymi batonikami. Wszędzie porozwieszano kolorowe plakaty, również przez nas zaprojektowane oraz w nawet najmniej spodziewanych miejscach pojawiły się… stopki – zabawne naklejki nawiązujące do hasła „Chodźmy pomagać”.

Do tego wszystkiego padł pomysł, by wykorzystać szklane tablice do rysowania, które wiszą w kuchniach firmowych w siedzibie głównej i zaprosiliśmy do współpracy rysowniczkę i trenera myślenia wizualnego Klaudię Tolman, która specjalizuje się w kreatywnym przekładaniu treści na rysunek. Klaudia rozrysowała najważniejsze idee i cele Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, a pracownicy mogli nie tylko obserwować jak powstają rysunki, ale też włączyć się, dorysowując lub dopisując coś od siebie.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy jeszcze zawieszki na krokomierze – pracownicy zostali bowiem zaproszeni do udziału w akcji, w której liczy się „wychodzone” a potem przelicza się je na konkretne fundusze i przekazuje wybranej fundacji (tym razem była to fundacja Kosmos).  W ten sposób propaguje się aktywność fizyczną, poprawia własną kondycję i jednocześnie pomaga innym. Super sprawa!

Cieszymy się, że mogliśmy współpracować przy tym projekcie – zaczęło się od słów „chodźmy pomyśleć nad tym”, a skończyło na kreatywnie opracowanej i skutecznie przeprowadzonej aktywacji „Chodźmy pomagać”.

Kategorie: power of contentic

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl