FreshMail.pl

Dobra makieta – czyli jaka?

Graficy z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu layoutów, tacy jak Kasper Skirgajłło-Krajewski, który był dyrektorem kreatywnym m.in. w „Przekroju” czy Edgar Bąk, laureat wielu nagród, m.in. Klubu Twórców Reklamy, Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Society of Publishing Designers w Nowym Jorku oraz dyrektor kreatywny naszej agencji Marcin Rutkowski, spod którego ręki wyszły tysiące makiet zgodnie uważają, że dobra makieta to taka, która odpowiada na potrzeby odbiorców, a jej forma graficzna musi być spójna z zawartością merytoryczną.
Ewelina Jamka
O AUTORZE

Ewelina Jamka

Wolny duch, który dzięki dużej otwartości na świat oraz wieloletniemu doświadczeniu w różnych redakcjach znajdzie pomysł na atrakcyjne ujęcie każdego tematu firmowego.

★ 2 minuty czytania

Ta potrzeba oraz typ odbiorcy to główne kryteria, które trzeba brać pod uwagę gdy projektuje się makietę. Świetnie to widać na przykładzie naszych projektów wykonywanych na zamówienia klientów z różnych branż i o różnych potrzebach. Gazety np. dla klientów z sektora finansowego mają spokojną, oszczędną formę. Są przejrzyste, lekkie, pozwalają skupić się na treści, przeważnie bardzo konkretnej. Magazyny dla marek, które mają charakter lifestylowy są bardziej dynamiczne, kolorowe, mają zabawne elementy graficzne, przeważnie więcej zdjęć i grafik, a teksty krótsze. Marcin Rutkowski wskazując przykłady różnych layoutów dopasowanych do potrzeb naszych klientów, zwraca uwagę, jak można modyfikować wyjściową makietę, zmieniając jej charakter,  poprzez dobór materiałów ilustracyjnych. Zobaczcie, o czym Marcin mówi:
Magazyn lifestylowy 
– “@mazing” / Netia

netia-360x310Magazyn przygotowany dla Netii to przykład projektu wysokobudżetowego, w którym główną rolę odgrywają zdjęcia. Makieta została przygotowana tak, by je maksymalnie wyeksponować więc de facto nie tylko sam layout kreuje charakter, ale dopiero w połączeniu ze zdjęciami osiągamy oczekiwany efekt. Zdjęcia do tego tytułu powstawały podczas wielogodzinnych sesji, w których uczestniczyli również kostiumolodzy i charakteryzatorzy.

Magazyn naukowy – cykl medyczny, np. Epigenetyka / Nestle

nestle-360x310Na drugim biegunie plasuje się nasz magazyn dla firmy Nestle, poważny naukowy periodyk, w którym główną rolę odgrywa nie ilustracja, a merytoryczna zawartość. Tu jako ilustrację wykorzystujemy infografiki, które łączą i funkcje ilustracyjne i informacyjne. Cały impet wkładamy w tworzenie zaawansowanych technologicznie infografik 3D, co sprawia, że magazyn staje się atrakcyjny wizualnie nadal zachowując naukowy charakter.

Magazyn bankowy – “Baśka” / ING Bank Śląski

baska-360x310

– Ciekawym przykładem jest czasopismo robione dla ING Banku Śląskiego, makieta jest oszczędna, ascetyczna, jak przeważnie w magazynach dla sektora finansowego, ale ilustrowana bardzo starannie dobieranymi pod względem typologicznym rysunkami, które dodają jej „ludzkiego” charakteru, emocji i miękkości. Dzięki tym rysunkom makieta staje się niepowtarzalna.

Magazyn freestylowy – “Power of One” / PepsiCo

power-360x310To gazeta robiona dla PepsiCo, firmy, której młodzieżowy charakter pozwala użyć w projekcie bardziej szalonej formy. Warstwa ilustracyjna jest dominująca, nieraz nawiązująca do stylu graffiti i komiksu, strony kipią kolorami, aple są mocne. Koncept graficzny odgrywa tu rolę tak samo ważną, jak treść.

Magazyn poradniczy – “Atlas fachowca” / Atlas

atlas-360x310

Jedno z naszych młodszych „dzieci”, magazyn dla firmy Atlas jest natomiast klasycznym przykładem pisma poradniczego, w którym najważniejsza jest funkcjonalność. Zbudowany blokowo z wielu elementów, narzuca sposób odbioru i pomaga w nawigacji.
Pisząc tekst skorzystałam m.in. z wywiadów zamieszczonych na portalu Na Temat i media2.pl

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl