Dzielimy się wiedzą

„Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” – powiedział John D. Rockefeller. My staramy się dzielić tą umiejętnością z klientami, prowadząc warsztaty, szkolenia, udzielając szybkich lekcji. Wszystko po to, aby skutecznie wykorzystywać narzędzia, którymi dysponują, i wspierać efektywność ich działań.
Magdalena Kozińska
O AUTORZE

Magdalena Kozińska

Treserka literek, które pod jej nadzorem mają tylko jedną możliwość – stać się niebanalnym tekstem. Lubi szybko, głośno i konkretnie. Menedżerka Niekończących Się Pokładów Kreatywności. Z nienaganną lekkością rozbrzmiewa perlistym śmiechem i żongluje słownictwem… nie zawsze nienagannym. Jej niezawodność potwierdzają słowa klienta: „Ja nie wiem, co bym chciała, ale Magda na pewno wie!”

★ 4 minuty czytania

Krótkie lekcje
Czasem wystarczy krótka rozmowa telefoniczna, aby popracować z klientem nad polepszeniem jakości komunikacji. – Zdarza się, że jestem telefoniczną poradnią językową – śmieje się Iwona Derda, redaktor i ekspertka językowa AUDE. – Zawsze staram się namawiać klientów do stosowania poprawnej polszczyzny, choć muszę przyznać, że czasem te starania kończą się fiaskiem i z bólem, ale muszę zaakceptować formy, które chcą stosować – dodaje.

Te szkolenia to nie tylko gramatyka i ortografia, czasem chodzi o wsparcie w przygotowaniu większych form. Specjalizujemy się w pisaniu edytoriali, życzeń i przemówień prezesów, czyli – krótko mówiąc – niewdzięcznych tekstów, które wymagają lekkości pióra.

Dłuższe warsztaty

Dobrym sposobem na zbudowanie profesjonalnych narzędzi komunikacyjnych są warsztaty. W czasie ich prowadzenia możemy się nie tylko podzielić wiedzą z naszymi klientami, lecz także, a może przede wszystkim, lepiej poznać ich potrzeby i zrozumieć problemy związane z budowaniem komunikacji firmowej.

– Podczas takich spotkań dzielimy się tym, co umiemy najlepiej. Zapoznajemy pracowników, którzy zwykle nie mieli w życiu do czynienia z dziennikarstwem, z podstawami tego zawodu – mówi Bożena Makowska, dyrektor generalna AUDE, mająca na koncie kierowanie takimi rynkowymi tytułami jak „Claudia” czy „Podróże”, ale także wykłady ze studentami dziennikarstwa.

– Pokazujemy im także specyfikę działania poszczególnych narzędzi komunikacyjnych. Cierpliwie tłumaczymy, że dobry artykuł w gazecie musi mieć swoją dynamikę, a zmniejszenie czcionki, aby upchnąć 10 tys. znaków na jednej stronie, nie jest dobrym sposobem na skuteczną komunikację z odbiorcą – tłumaczy.  Aude proponuje swoim klientom szkolenia dziennikarskie, fotograficzne, a także w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. – Uczymy reaserchu, sztuki nawiązywania i budowania relacji, a także budowania firmowej sieci korespondentów, którzy są znakomitym źródłem informacji dla działów komunikacji – dodaje Makowska.

Kompleksowa strategia
Naszym klientom rekomendujemy kompleksowe podejście do komunikacji, dlatego namawiamy ich do wspólnego tworzenia jej strategii. – To trudne zadanie, bo wymaga czasu i zaangażowania, ale opłacalne – uważa Urszula Radzińska, prezes AUDE.
Przez ostatnie miesiące Pepsico Poland pracowała – razem ze współpracującymi z nami ekspertami – nad matrixem komunikacyjnym. – To, co jest najważniejsze w takim działaniu, to powiązanie efektów komunikacji z wynikami firmy. Dlatego dużą wagę przykładamy do wyznaczania sobie mierzalnych celów i ułożenie harmonogramu ich realizacji. Bo choć to prawda, że komunikacja musi być atrakcyjna, to przede wszystkim musi być efektywna. Dlatego namawiam naszych klientów na takie podejście do komunikacji w ich firmie – mówi prezes Radzińska.

Mierzalne cele

Ważnym sposobem na wzbogacanie wiedzy o tym, czy działania komunikacyjne są skuteczne i efektywne, są badania komunikacji. Naszym klientom oferujemy różne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb i budżetów. Firmowe badania komunikacji mogą mieć charakter malutkiej ankiety – w postaci wrzutki do gazety, mailingu lub konkursu zawieszonego w intranecie. – Konkurs z nagrodami to dobry sposób na zachęcenie pracowników do wypełnienia ankiety – mówi Urszula Radzińska, ale ostrzega: – Dawanie nagrody powoduje, że często ankietowani oceniają nas nieco lepiej niż w rzeczywistości o nas myślą.

Z tego względu konkursowe badanie komunikacji stosujemy wtedy, kiedy chcemy poznać opinię pracowników np. na temat formy publikowanych informacji – czy wolą formułę wywiadów, czy raczej teksty opisowe, czy chcą krzyżówkę, czy raczej poradnik o pasjach. Badania komunikacji, które mają być podstawą do tworzenia strategii komunikacyjnej albo budżetu komunikacyjnego na następne lata, wymagają  kompleksowego podejścia z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych. – Tego rodzaju badanie kojarzy się z wysokimi kosztami, ale my w swojej ofercie mamy różne opcje kosztowe – mówi Urszula Radzińska. – Obok wysokobudżetowych badań przeprowadzanych we współpracy z instytutami badawczymi, takimi jak Millward Brown SMG/KRC (np. badanie czytelnictwa magazynu dla farmaceutów „Farmacja i Ja”), oferujemy opcje lowbudgetowe (np. badanie czytelnictwa magazynu „Nasz Provident”) – tłumaczy Urszula Radzińska i dodaje, że nie da się profesjonalnie prowadzić procesu komunikacji w firmie, jeżeli nie przeprowadza się regularnie badań efektywności.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl