CSR report in the eyes of the reader

Corporate Social Responsibility (CSR) report is a challenge – both for the customer and the agency. Much data must be presented in a form that will be enjoyable to read and will show the company's assets.
Katarzyna Petruk
O AUTORZE

Katarzyna Petruk

Professional pacifier of unwanted emotions. Since many years she leaves no doubt that her biggest love is Iceland. A strong personality with an assertive attitude.

★ 3 minutes czytania

What counts is a careful and fresh look at a broad material that is subject to concrete requirements (coherence with GRI international guidelines). Why is it so important? It’s not enough to say the report is the company’s showpiece, that influences the way the company is seen by investors/customers and is a reliable source of information about the company. We also need to remember that a report, contrary to a standard magazine, is going to live for twelve months. So beware of mistakes and errors and create a publication that will be attractive to readers for this long.

Preparing a sustainable development report, just like with any other publication, means you need to meet the expectations of readers. The Global Reporting Initiative CSR Count me in. The readers’ take on sustainability reporting provide information about the expectations of stakeholders, business and society when reaching for a CSR report. The questionary was conducted among 2,279 respondents. Here’s what you should remember.
Elements of a good report:
1) Linking CSR strategy with company’s general strategy.
2) Being engaged in sustainable development.
3) Long-lasting influence of the company in this area.
4) Actions responding to the problems of sustainable development.
5) Innovative thinking.
6) Relating to local operations.

Plus:
1) GRI Sustainability Reporting Guidelines are viewed as the right reporting standard.
2) It is important that stakeholders get more engaged in reporting (the choice of subject matters, providing comments and demonstrating how stakeholders’ opinion is taken into account when it comes to strategy and goals.)
3) Balance between ‘good’ and ‘bad’ news is a key element of reliability.
4) Only 450 readers stated they know better, more direct forms of communication with a company than a report.
5) Information should be available in various formats: print, PDF, online communication.
To make reporting a professional and state-of-the-art communication tool, it needs to be prepared together with an experienced agency that will help show the content from the right perspective and give it a clear, attractive form.

This kind of creative and up-to-date attitude is visible in ING Bank Śląski CSR report “The Art of Responsibility” with handwriting font and artwork that has a drawing-like effect. This is the bank’s first report devoted solely to corporate social responsibility, developed in accordance with GRI. The publication has won the Best Debut title in the CSR Reporting Competition 2013 and was among The Top Ten CSR Reports of 2013 on http://csr-reporting.blogspot.co.il. It is available in a dedicated eco print form and as active PDF.

View our CSR report.

Kategorie: school of contentic, B2C, B2B

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.