Podaj cegłę

Z budowaniem komunikacji wewnętrznej w firmie jest jak z budowaniem domu, bez solidnych fundamentów i dobrej ekipy nie da się nic zrobić. Dlatego warto pomyśleć o zespole, który wesprze dział komunikacji i poda cegłę…
Urszula Radzińska
O AUTORZE

Urszula Radzińska

Muzykolog, który postanowił poświęcić się szukaniu harmonii w komunikacji firmowej. Szefowa wiodącej polskiej agencji contentowej „Aude”, prezes Stowarzyszenia Content Marketing Polska, autorka przewodnika po meandrach komunikacji wewnętrznej „Pierwszy klient”.

★ 4 minuty czytania

Wiesław budował domy. Najpierw dla siebie, potem dla rodziny, sąsiadów, aż okazało się, że buduje całe miasta. Kiedy stawiał pierwszy dom pracował tylko z kolegą, potem z dwoma, dwudziestoma, dwustoma i nagle zorientował się, że nie potrafi przekazać współpracownikom, co jest dla niego i firmy ważne. Problem, jak skutecznie skomunikować się z załogą, pojawia się w wielu firmach, zwłaszcza tam, gdzie pracownicy są mocno zróżnicowani. Jest na to dobra rada – Rada Redakcyjna.
Zanim na rynku pojawi się nowy numer „Newsweeka”, zanim TVN wyemituje kolejne „Fakty”, zanim fotografowie „Playboya” zrobią sesję kolejnej playmate, zbiera się ciało składające się z dziennikarzy, redaktorów, wydawców i podczas kolegium redakcyjnego zastanawia się, co, do kogo i w jaki sposób chce powiedzieć. Ten sam model warto wykorzystać w firmie przy tworzeniu publikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Powołanie Rady Redakcyjnej, czyli ciała doradczego składającego się z pracowników różnych szczebli lub przedstawicieli grupy docelowej magazynu zewnętrznego może stać się sposobem na rozwiązanie problemów z dotarciem do ludzi. Skąd wziąć członków Rady? Dróg pozyskania współpracowników jest kilka: można ich wyznaczyć odgórnie, np. kierownicy mogą wskazać pracowników (zaleta: w Radzie będą tylko ludzie dbający o poprawność firmową; wada: czasem trudno się zaangażować, tylko dlatego, że kierownik każe), można ogłosić nabór (zaleta: zgłoszą się ludzie zaangażowani i chętni; wada: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i aktywiści, którzy chcą zbyt wiele, mogą burzyć balans firmowej komunikacji). Bożena Makowska, redaktor prowadząca magazynów zewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem, wyjaśnia – Rada Redakcyjna w magazynach zewnętrznych może być wyłaniana poprzez ogłoszenia, zachęcanie do pisania i fotografowania, a najlepiej poprzez różnego rodzaju konkursy, ponieważ wtedy możemy szukać różnych osób pod konkretne potrzeby komunikacji. Oczywiście w radzie nie wystarczy miejsca dla wszystkich chętnych, choć nie występują konkretne ograniczenia – Liczebność rady zależy od potrzeb, a przede wszystkim od różnorodności grup pracowniczych – pracowałam i z 5- i i z 20-osobowymi – muszą one reprezentować wszystkie oddziały, fabryki, miejscowości.- dodaje.
Bez względu na to, jaką drogę naboru wybierzemy, dzięki Radzie stworzymy sieć „swoich ludzi” – takich, którzy rozumieją sam proces komunikacji, strategię, działania i wartości firmy i, w przypadku rad w magazynów wewnętrznych, którzy staną się ambasadorami komunikacji firmowej w swoich działach. Dostarczanie informacji od różnych grup pracowników i z różnych oddziałów i miejscowości jest niepodważalną zaletą rady Bo trudno o lepsze źródło informacji – to oni najlepiej rozumieją, co czytelników cieszy, boli, bawi i interesuje. Dzięki ich doświadczeniom można konstruować idealnie skrojoną komunikację na miarę potrzeb pracowników, stworzyć ciało eksperckie, które pomoże w budowaniu komunikacji.
Budując Radę Redakcyjną warto rozważyć, czego od niej będziemy oczekiwać. Może to być ciało, które raz na jakiś czas będzie oceniało działania komunikacyjne w firmie i podpowiadało tematy, które warto poruszyć.
– Rada Redakcyjna spotyka się przede wszystkim po to, aby pomóc działowi komunikacji w wymyślaniu tematów i ocenie magazynów i całej komunikacji, muszą się spotkania rady odbywać w określonym celu, np.
mogą być to warsztaty pisania artykułów lub warsztaty fotograficzne – konkretna propozycja zajęć rozwijających kompetencje w dziedzinie komunikacji, znajomość firmy i jej filozofii. Poza tym ważne jest, aby i członkowie rady mieli odczucie, że korzystają na tych spotkaniach – wyjaśnia Bożena Makowska.
Rada może także stać się grupą korespondentów, którzy będą regularnie dostarczać teksty dziennikarskie i zdjęcia do wykorzystania w mediach firmowych. Zaletą pierwszej opcji jest to, że dział komunikacji zdobywa wiedzę, ale w przypadku, gdy nie pasuje ona do strategii firmy, nie musi jej wykorzystywać przy tworzeniu komunikacji. .
Ta opcja jest w prawdzie nieco trudniejsza, bo członkowie rady nie są zwykle profesjonalnymi dziennikarzami i ich prace mogą odbiegać od standardów firmowej komunikacji, ale za to buduje silną więź między autorami i firmą, i sprawia, że stają się oni najlepszymi rzecznikami wewnętrznej komunikacji.
Bez względu na wybraną opcję, aby rada redakcyjna przynosiła rezultaty trzeba z nią pracować i to na co dzień: szkolić ich członków, uczyć ich mediów i komunikacji firmowej, a także samej firmy. Bożena Makowska uzupełnia: – Dzwonić, dopytywać, proponować tematy, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Co najmniej dwa razy w roku organizować spotkanie dla wszystkich, aby mogli się poznać, wspólnie oceniać i dyskutować i projektować.
Bo to oni muszą doskonale rozumieć misję, strategię, uwarunkowania rynkowe. Bez tej wiedzy nawet Rada nie da rady.

 

Rada redakcyjna to oko i ucho działu komunikacji. Warto to mądrze wykorzystać.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl