Teoria dla praktyka

Etryngit – przygotowujemy kilkanaście tytułów miesięcznie, ale z tym wyrazem spotkaliśmy po raz pierwszy. W nowym magazynie zewnętrznym „ATLAS Fachowca”, który odświeżyliśmy na zlecenie marki Atlas. Przed nami jeszcze wiele odkryć lingwistycznych przy przygotowywaniu kolejnych numerów magazynu przeznaczonego dla osób i firm wykonujących prace remontowo-budowlane.
Katarzyna Petruk
O AUTORZE

Katarzyna Petruk

Profesjonalna pacyfikatorka niechcianych emocji. Od lat nie pozostawia złudzeń, że obiektem jej największej miłości jest Islandia. Silna osobowość z asertywnym podejściem do świata.

★ 3 minuty czytania

– Mówi się, że czytelnictwo w Polsce spada, że rynek prasy drukowanej się kurczy… Przyszła era internetu i szybkich form komunikacji. Czy tak rzeczywiście jest? „ATLAS Fachowca”, magazyn poradniczo-sprzedażowy, temu przeczy. Wydawnictwo firmy ATLAS jest obecne na rynku ponad 4 lata i ciągle się rozwija. Mamy 63 000 czytelników, którzy 11111-ludki-atlasregularnie czytają, piszą i angażują się w jego tworzenie, chociażby poprzez zgłaszanie propozycji tematów czy opiniowanie publikacji na portalu www.atlasfachowca.pl – mówi Anna Durajska, redaktor naczelna. – Ci czytelnicy są z nami na co dzień i właśnie ta bliskość stanowi dla nas wyzwanie od samego początku tworzenia pisma. Bo jak spełnić oczekiwania czytelnicze tak dużej i wymagającej grupy (glazurników, malarzy, tynkarzy, termoizolerów), jednocześnie mając z tyłu głowy cel sprzedażowy pisma? Ile i jakie treści zamieszczać, żeby zachęcić do kupna naszych produktów, a jednocześnie nie zniechęcić do czytania? – mówi Anna Durajska. – I właśnie w dbaniu o właściwe proporcje i nową, atrakcyjną formę czasopisma wspiera nas od września 2015 roku Aude.

atlas-wiz
W grudniu ukazał się już 21 numer dobrze znanego klientom pisma, jednak tym razem dostali oni do rąk niemal całkiem inną gazetę.

– Magazyn i towarzyszący mu portal atlasfachowca.pl od początku wydał nam się świetną ideą marketingową. Kiedy Atlas zwrócił się do nas z prośbą o odświeżenie komunikacji, uznaliśmy, że warto pracować nad wzmocnieniem charakteru poradniczego i informacyjnego magazynu. Zaproponowaliśmy także uporządkowanie i uspokojenie elementów graficznych, tak by pismo nabrało jeszcze mocniej wyrazu naukowo-instruktażowego – opowiada Marcin Rutkowski, dyrektor artystyczny i współwłaściciel Aude, odpowiedzialny za projekt nowego layoutu. – Rozpoczęliśmy wprowadzanie kilku zmian natury edytorskiej, graficznej i koncepcyjnej, przede wszystkim po to, by wzmocnić poradniczy charakter pisma. Lepsza percepcja treści z pewnością przełoży się na osiąganie celów marketingowych jakie Atlas stawia magazynowi..

22222-ludki-atlasNowe rozwiązania powstawały niejednokrotnie metodą prób (sprostania oczekiwaniom wielu osób) i – kolejno eliminowanych – błędów. Odmiennego potraktowania wymagało zarówno wiele drobnych elementów layoutu, jak i koncepcja całych działów tematycznych.

Odświeżenie magazynu to nie tylko zmiany graficzne. Najważniejsza jest przecież treść: poradnicza i bardzo fachowa, ważne jest więc jej podanie w takiej formie, by była przystępna i łatwa w przyswojeniu. Największym atutem magazynu „ATLAS Fachowca” jest to, że większość artykułów piszą sami wykonawcy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z kolegami po fachu. Ponieważ większość autorów nie ma doświadczenia dziennikarskiego, po stronie AUDE było wsparcie ich w obróbce redakcyjnej materiałów.  – Niejednokrotnie dostawaliśmy tekst z pytaniem, jak można go udoskonalić. Techniczne tematy z dziedziny, nie ukrywajmy, początkowo prawie nam obcej, to było wyzwanie. Ale jeszcze jeden, dwa numery i sami będziemy mogli rozmawiać o remontach mieszkań jak prawdziwi fachowcy – śmieje się Iwona Derda, redaktor. – Nasze wsparcie dotyczyło głównie konstrukcji, a nie zawartości merytorycznej. Podpowiadaliśmy, co rozbić na bloki, a co lepiej zrobić w pytaniach, które 333333-ludki-atlasinformacje wyrzucić do ramki  – dodaje.

Za koordynację prac nad projektem odpowiedzialna była Kasia Petruk. –  Etryngit to słowo, na którym się wyłożyliśmy. Niestety autor napisał je z błędem, a my powieliliśmy literówkę, ale cóż mam nadzieję, że w kolejnych numerach takie wpadki nie będą się nam już zdarzały – opowiada.

Anna Durajska dodaje: – Od początku wiedziałam, że dbałość o każdy szczegół ze strony Aude i ich pomysłowość wiele wniosą do naszego pisma. I nie myliłam się. Jesteśmy na dobrej drodze zmian w piśmie i przed nami wiele nowych wydań.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl