2014 rok w B2B i B2C

Content Marketing Institute i MarketingProfs wykonują masę pracy, dostarczając nam regularnie nowych raportów o tym, jak radzą sobie marketerzy w różnych segmentach rynku. Oto wnioski z ostatnich badań: „2015 B2B/B2C content marketing benchmarks, budgets and trends”.
Katarzyna Petruk
O AUTORZE

Katarzyna Petruk

Profesjonalna pacyfikatorka niechcianych emocji. Od lat nie pozostawia złudzeń, że obiektem jej największej miłości jest Islandia. Silna osobowość z asertywnym podejściem do świata.

★ 2 minuty czytania

content marketing B2B

 • aż 70% content marketerów tworzy więcej treści niż rok temu, nawet ci, którzy uważają swoje działania za nieefektywne i ci działający bez żadnej strategii
 • najtrudniejszym obszarem jest mierzenie efektywności – tylko 21% marketerów twierdzi, ze radzi sobie ze śledzeniem ROI (zwrotu z inwestycji). Dla wielu z nich pomocna jest w tym udokumentowana strategia
 • 42% marketerów przyznaje, że w wysokim stopniu przestrzega swojej udokumentowanej strategii. Pilnuje się jej ponad połowa (62%) najskuteczniejszych marketerów
 • w 2014 roku jeszcze chętniej używano infografik jako formy treści (10-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego)
 • aż 94% marketerów B2B używa Linkedin do dystrybucji contentu, co sprawa, że ta platforma social mediów cieszy się w branży największą popularnością i mianem najefektywniejszej
 • blisko 60% marketerów stosuje marketing w wyszukiwarkach internetowych. SEM jest zarówno najczęściej stosowaną płatna metodą dystrybucji i promocji treści, jak i postrzegany  jako najbardziej skuteczny
 • coraz więcej marketerów B2B (z 10 do 32%) twierdzi, że zmaga się ze znalezieniem wyszkolonych profesjonalistów w content marketingu
 • aktualnie marketerzy pracują średnio nad 13 inicjatywami content marketingowymi, a w ciągu roku planują zabrać się jeszcze za 8
 • przeciętnie makreterzy adresują treści i tworzą osobne strategie do 4 różnych grup publiczności
 • obszary odpowiedzialne w firmie za cotent markting zależą od wielkości organizacji. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej prawdopodobne, że content marketing będzie podlegał marketingowi produktowemu lub marketingowi generacji popytu

content marketing B2C

 • 42% marketerów B2B ma w organizacji dział/grupę stworzoną do działań z zakresu content marketingu
 • przeciętnie marketerzy stosują 7 platform social mediowych
 • ponad 70% content marketerów B2C stosuje druk i inne offline’owe formy płatnej promocji. Choć te są najczęściej stosowane, to za najbardziej efektywną płatną formę reklamy ponad połowa badanych uważa marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM)
 • najczęściej wskazywanym (62%) miernikiem efektywności w content marketingu jest ruch na stronie internetowej
 • za najbardziej efektywną platformę social media uważany jest Facebook
 • 59% ankietowanych planuje zwiększyć wydatki na content marketing w przyszłym roku
 • największy odsetek marketerów B2C pracuje aktualnie nad lepszą konwersją odwiedzających na stronach internetowych, a w ciągu roku planuje zająć się ulepszaniem strategii mobilnej i marketing automation

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl