FreshMail.pl

AgroKurier – gazeta o ugruntowanej opinii

Koniec marca to idealny czas na kolejne wydanie magazynu dla rolników, którzy właśnie zaczynają nowy sezon i przez najbliższe miesiące będą funkcjonować na najwyższych obrotach. Najnowszy numer AgroKuriera dotrzymuje im kroku, dostarczając wielu praktycznych informacji, m.in. dotyczących finansowania gospodarstwa i efektywnego planowania inwestycji.
Ewelina Jamka
O AUTORZE

Ewelina Jamka

Wolny duch, który dzięki dużej otwartości na świat oraz wieloletniemu doświadczeniu w różnych redakcjach znajdzie pomysł na atrakcyjne ujęcie każdego tematu firmowego.

★ 2 minuty czytania

Magazyn poświęcony tematom związanym z finansowaniem sektora rolniczego wydajemy na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Celem naszego klienta, i powodem powstania tego czasopisma, jest wzmocnienie wizerunku w oczach klientów, którzy wcześniej korzystali z ofert Banku BGŻ. Nowy bank, powstały po fuzji Banku BNP Paribas Polska z Bankiem BGŻ kontynuuje linię ofertową skierowaną do rolników, a zadaniem AgroKuriera jest o tym informować – inteligentnie, merytorycznie, zrozumiale.

Magazyn zawiera artykuły pisane przez fachowców znających się na branży rolniczej, komentarze analityków bankowych, kalendarium najbliższych imprez branżowych, publikacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego itp. Do tego stałe rubryki pozamerytoryczne o charakterze rozrywkowym, ciekawostki itp. Są też tematy „bliżej ludzi”, np. w ostatnim numerze opublikowaliśmy finalistów konkursu, w którym nagrodą była sesja fotograficzna. Nasz fotograf odwiedził laureatów w ich gospodarstwach – pana Antoniego w Białej Podlaskiej, panią Iwonę z powiatu inowrocławskiego, czy Patryka z zachodnio-pomorskiego, a ich zdjęcia oraz historie ich rolniczych biznesów widnieją na łamach. Nic, tylko sięgać!

A sięga się po AgroKuriera chętnie, bo pomysł na layout zrodził się z inspiracji tradycyjnymi gazetami – dlatego ma wygodny format, do jakiego przyzwyczajony jest czytelnik codziennej prasy drukowanej.
Wydawany jest 2-3 razy do roku, data publikacji zawsze jest związana z wydarzeniem w branży rolniczej – ostatni numer przygotowaliśmy w związku z odbywającymi się Targami Agrotech w Kielcach. Dystrybuowany był na stoiskach klienta, a pozostała część nakładu jest teraz rozprowadzana w placówkach banku. Po to, by ugruntować opinię w oczach klientów!

Zobacz całe wydanie wiosenne niżej.

Jak content, który tworzymy, buduje markę naszego klienta: - Korzystając z komentatorów Banku, wzmacniamy wizerunek klienta jako doświadczonego fachowca w zakresie finansowania rolnictwa. - Publikując artykuły na aktualne tematy związane z branżą rolniczą pokazujemy, że nasz klient jest „na bieżąco” z problemami naszych czytelników i rozumie specyfikę ich biznesu. - Ciekawą formułą gazety sprawiamy, że nasz klient wyróżnia się na rynku, a prostą formą, jasno podaną treścią i czytelnymi infografikami zyskujemy pozytywne oceny czytelników, którzy utożsamiają z gazetą jego wydawcę i również Bank traktują jako przyjazny.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl