B2B: trendy i benchmarki 2016

Ukazały się wyniki szóstej edycji corocznych badań B2B Content Marketing – Benchmarks, Budgets and Trends – North America przeprowadzonych przez Content Marketing Institute i Marketing Profs. W raporcie na 2016 rok pojawiło się kilka zupełnie nowych wątków, które udowodniły, że kluczowe dla efektywności jest pewne wyrobienie i dojrzałość w praktykowaniu i myśleniu o content marketingu (w tym m.in. udokumentowana strategia). Efektów pracy nie dostrzegają początkujący marketerzy i ci, którzy nie mają jasnej wizji tego, czego oczekują.
Katarzyna Petruk
O AUTORZE

Katarzyna Petruk

Profesjonalna pacyfikatorka niechcianych emocji. Od lat nie pozostawia złudzeń, że obiektem jej największej miłości jest Islandia. Silna osobowość z asertywnym podejściem do świata.

★ 3 minuty czytania

Badacze po raz pierwszy zapytali marketerów B2B:

Jak określiłbyś dojrzałość content marketingu w swojej organizacji? Wyróżniono cztery fazy rozwoju/dojrzałości: zaawansowany (a więc wyrobiony, na wysokim stopniu rozwoju) (8% wskazań), dojrzały (24%), młodociany (29%), młody (27%) i raczkujący (11%).  W sumie 32% pytanych twierdzi, że ich content marketing jest zaawansowany lub dojrzały.

2016_B2B_maturity-600x704

 

64% z grupy tych „zaawansowanych” lub „dojrzałych” twierdzi, że stosowany w ich organizacji content marketing przynosi efekty, tymczasem wśród młodych/raczkujących wskazuje na to tylko 6%.

Jak często spotykasz się z zespołem, aby przedyskutować swój content marketingowy program? Spotkania cotygodniowe deklaruje 36%, a codzienne – 8% pytanych. 61% z najbardziej efektywnych B2B marketerów spotyka się ze swoim zespołem – wirtualnie lub osobiście – codziennie lub co tydzień. Czy takie spotkania zespołów pomagają organizacji w zwiększaniu efektywności content marketingu?  54% mówi, że owszem – spotkania są cenne. Naturalnie bardziej skłonni do docenienia wartości takich zebrań są właśnie ci, którzy włączają je w swój dzienny lub tygodniowy harmonogram.

Czy wiesz, jak właściwie wygląda, na czym polega efektywność w content marketingu? Aż 55% marketerów sektora business-to-business przyznało, że w ich organizacji nie ma jasności co do tego, jak wygląda udany czy efektywny program content marketingowy. Tymczasem firmy, dla których jest jasne, na czym polega sukces czy efektywność w content marketingu, wykazują się także wyższym wskaźnikiem efektywności. 79% najbardziej efektywnych marketerów ma jasną wizję content marketingowego sukcesu, brakuje jej natomiast 77% najmniej efektywnych.

Czy masz udokumentowaną swoją redakcyjną misję? Okazuje się, że 28% ma, a ten procent rośnie wraz z efektywnością (48% tych najbardziej efektywnych udokumentowało swój główny cel redakcyjny). Zrobiło to też 56% tych, którzy mają udokumentowaną strategię. – Misja to powód, dla którego firma istnieje. Powód, dla którego organizacja robi to, co robi. Więc w prostych słowach, deklaracja misji musi odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego istniejemy?”- wyjaśnia Joe Pulizzi.

Pozostałe ważne wnioski:

  •  w badaniu na 2015 rok 35% marketerów B2B miało udokumentowaną strategię content marketingową, tym razem wskaźnik ten wyniósł 32%;
  • 85% ankietowanych twierdzi, że najważniejszym celem podejmowanych przez nich działań jest generowanie leadów. Dlatego też kluczowym używanym wskaźnikiem, jak mówi 31% pytanych, jest jakość tychże leadów. Wyjątkiem są małe organizacje do 9 pracowników, które koncentrują się bardziej na sprzedaży niż na jakości leadów sprzedażowych;
  • czołówkę ważnych wskaźników według marketerów z Ameryki stanowią: jakość leadów, sprzedaż i wysoki współczynnik konwersji;
  • priorytet na następne lata to – jak zazwyczaj – stworzyć więcej angażującego contentu
  • na pytanie: „O subskrypcję którego z twoich content marketingowych kanałów prosisz odbiorców?” 72% odpowiada, że prosi, aby zapisano się na eNewsletter;
  • wśród platform social mediów marketerzy B2B tradycyjnie już oceniają Linkedin jako tę najbardziej efektywną (wskaźnik 66% jest bardzo zbliżony do tego z zeszłego roku), najwięcej marketerów też deklaruje używanie Linkedin – aż 94% z nich stosuje to medium do dystrybucji treści;
  • ze wszystkich taktyk stosowanych w marketingu B2B największą liczbą wskazań co do efektywności cieszą się osobiste spotkania/wydarzenia (75%) – dominacja tego sposobu nawiązywania relacji nie zmienia się od kilku lat, a wskaźnik ten nawet wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim (z 69% wskazań). Na drugim miejscu wymienia się webinaria i webcasty z 66 procentami, a tuż za nimi, jako trzecie, case studies.

Na koniec raportu przedstawiono bliżej metodologię badań i porównano w tabeli odpowiedzi content marketerów B2B i B2C. Jak się okazuje, są one bardzo zbliżone.

Zrzut ekranu 2015-10-2 o 15.07.53

 

Przeczytaj raport o content marketing w Polsce 2015: Jakie znaczenie ma content w komunikacji firmowej i biznesowej?

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl