FreshMail.pl

CM Master Class oczami Stephanie Losee

Warsztaty Master Class coraz bliżej! Niedawno rozmawialiśmy o nich z Rebeccą Lieb, a teraz przyszedł czas na drugą współprowadzącą. Stephanie Losee kieruje contentem w globalnej firmie Visa. Opowiada nam, dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu.
O AUTORZE

Zuzia Kuczborska

★ 2 minuty czytania

Zuzia Kuczborska: Czego mogą spodziewać się uczestnicy warsztatów?

Stephanie Losee: Rebecca i ja krok po kroku przeprowadzimy ich przez wszystkie etapy działań, które musi podjąć firma – zarówno duża, mała jak i średnia – aby skutecznie opracować i realizować strategię content marketingową.

Z. K.: A co zyskają uczestnicy dzięki spotkaniu?

S. L.: Usłyszą praktyczne porady o tym, jak opracowywać content i omówimy to na podstawie konkretnych przykładów. Jestem bardzo podekscytowana, że będę mogła podzielić się tą wiedzą z uczestnikami. Nasze spostrzeżenia dostosujemy do potrzeb odbiorców.

Z. K.: Jak pogodzisz nowicjuszy w CM i osoby z większą wiedzą, tak aby warsztat był wartościowy dla obu grup?

S. L.: Nie ma firmy, która miałaby poczucie, że jej strategia content marketingowa jest doskonała, spełnia wszystkie oczekiwania i niczego więcej już jej nie potrzeba. Wszyscy jesteśmy nowicjuszami i wszyscy jesteśmy ekspertami. Ekspertami jesteśmy w swoich dziedzinach, a nowicjuszami w różnych aspektach content marketingu. Na podstawie pytań i przykładów innych osób zawsze możemy nauczyć się czegoś nowego.

Firmy muszą zdefiniować swoje cele, stworzyć content, który oferuje im możliwości testowania i uczenia się, mierzyć rezultaty, a następnie według tego odpowiednio korygować strategię.

Z. K.: Co jest najważniejsze w budowaniu strategii content marketingowej?

S. L.: Zrozumienie czemu ma służyć content marketing w Twojej organizacji, do jakich celów go potrzebujesz. Rebecca jest przede wszystkim ekspertem w zakresie strategii promocji content marketingu, a ja praktykiem, który odpowiada za wcielanie w życie i konsekwentną
realizację contentu. Myślę, że w ten sposób, dzięki swoim doświadczeniom, każda z nas jest w stanie dołożyć odpowiednią cegiełkę do działań firm, które wezmą udział w warsztatach.

Z. K.: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez marketingowców? Jak ich unikać?

S. L.: Największym i najłatwiejszym do naprawienia błędem jest nie domykanie pętli sprzężenia zwrotnego.  Firmy muszą zdefiniować swoje cele, stworzyć content, który oferuje im możliwości testowania i uczenia się, mierzyć rezultaty, a następnie według tego odpowiednio korygować strategię. To jest niekończący się proces i, tak jak już wspomniałam, żadna firma nigdy nie czuje, żeby był on zakończony. Sukces strategii content marketingowej polega na jej nieustannym rozwijaniu.

A jak CM Master Class widzi Rebecca? Przeczytaj naszą rozmowę.

Bilety na warsztaty z Stephanie i Rebeccą wciąż można kupić tutaj !

Polecamy obejrzeć i usłyszeć Stephanie na żywo w wywiadzie dla Native Advertising Institute.

Stephanie Losee kieruje contentem w Visie. Wcześniej pełniła tą samą funkcję w POLITICO oraz była redaktorem prowadzącym w Dell'u, odpowiadając za strategię contentową. Dziennikarka, autorka, mówczyni. Niekwestionowany ekspert w dziedzinie content marketingu.

Kategorie: school of contentic

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl