How to avoid producing garbage content – advises Shane Snow

Don’t be a dump manager – Shane Snow cautioned at the Warsaw Filmteractive Festival, author of bestseller “Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Succes”.
Urszula Radzińska
O AUTORZE

Urszula Radzińska

Journalist and musicologist who decided to dedicate herself to looking for harmony in corporate communication. Head of leading Polish content marketing agency Aude, CEO of Content Marketing Polska Association, author of interviews with experts “Your First Customer”.

★ 2 minutes czytania

We create 211 million pieces of content per minute. 70 percent of it is completely useless. Only 5 percent of brand content gets 90 percent of attention. But that’s a good thing! The creation of poor quality content is the best proof that the content marketing sector is growing and beginning to mature.

It was the same in early 20th century, when the art of filmmaking was taking its first steps. The audience, fascinated with the technological achievements, was willing to accept very poor films. For long, garbage productions were enough, but as the viewers became accustomed to the technology, they stopped going to the cinema. The breakthrough came along with the “Star Wars,” a film which redefined the art of telling stories on the screen and forced film producers and makers to search for new quality.

Snow believes a similar process is taking place in content marketing, and that it comes in a cycle. This is so called the Edison Cycle: first, there appears a technology for which content is created. The quality of the content has little meaning because people are so fascinated with the new technology that even poor content seems interesting to them. But this only lasts for a moment, eventually they become bored and the technology is nothing but an average medium. There comes the time for a good story – creative, attractive content which becomes valuable for the recipient.

How to avoid becoming a dump manager?

Creativity and quality are the essential and fundamental element of content that is going to win. But it’s nothing without the technology, which supports the process. Snow was telling about the Netflix case, who was the first to use the data about viewers’ likes with such a great success when creating the House of Cards. The last but not least element of success is strict strategic discipline.

We live in the golden era of all sorts of content – said Shane Snow, who is about to publish his new book. If you’d like to be the first to know about it, sign up here.

 

 

Kategorie: school of contentic, B2E, B2C, B2B

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.