Marketing Automation myths and facts – is this a solution for me?

Szymon Darowski
O AUTORZE

Szymon Darowski

CEO with documented experience in the IT industry. Sales practitioner, the product producer, associated with the startup industry. Understanding issues related to the creation, marketing and sale of online products and more. He knows E-Commerce, Digital Signage, IoT, AR, VR, design and several other important aspects for online activities.

★ 2 minutes czytania

When I talk to my customers, most of them believe Marketing Automation is just about that: automating marketing processes. What’s more, very often questions follow such as:

  • Will Marketing Automation allow me to let the whole marketing team go, or to decrease the number of jobs?
  • Will Marketing Automation replace marketing in our company with algorithms/robots?
  • Will well-configured Marketing Automation process adjust to the changes in our company?

There is only one right answer to those questions: No! Apparently, some people define Marketing Automation this way, because the name itself may suggest that. But that’s not what it’s all about.

Marketing Automation does automate some of the marketing processes, but that’s not its goal. MA is mainly about increasing audience for our content, and better message personalization – through automation of the actions related to content providing and through replacing manual activities wherever absolutely necessary.

This does not mean, however, that MA will make marketing fully automatic. On the contrary, after introducing MA you will need, in my opinion, more “workforce” in Sales to serve the sales processes – with Marketers support. Why? Because after implementing MA you may have more potential customers, which in turn means more work for Sales Representatives. This additional work is mainly so called “prospect qualification” (or lead qualification, although it is a less precise term in this context). Putting it simply: it’s about deciding which contact is a potential customer and which one needs a little bit more “warming up”.

Following MA implementation, the amount of work in Marketing is not going to decrease – rather, the scope of work will be different. In addition to creating general communication strategies and the resulting content, the team will also be responsible for developing process maps for various scenarios carried out as part of MA and their configuration in the technical campaigns supporting tools.

Summing up, Marketing Automation is not going to let you dismiss your entire Marketing Team automatically. But when it’s implemented in the right way, you will get:

  • Better structuring of marketing processes
  • More measurable marketing actions, focused on concrete results
  • More communication between both teams (Marketing and Sales).

MA can not be discussed without taking the sales process into consideration, because Sales and Marketing have common elements in their processes and, to put it simply, have the same goal – customer buying the company’s product.


More about the relations between marketing and sales, and designing processes within organization, in my latest article (audio and video also available).

Kategorie: school of contentic, B2B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.