Well-informed are happier

Anna Zaleska
O AUTORZE

Anna Zaleska

Editor and human relations coach. At work she focuses on partnership, being in harmony with oneself and antidiscrimination issues. Observer of social transformations, including technological ones, and their impact on the reality and relations.

★ 4 minutes czytania

How employees feel largely depends on the quality of communication within the company. This is the conclusion of the latest study carried in the UK. Communication’s influence on working efficiency is apparent: people work better when they understand the company’s goals and know what they are expected to do. Its influence on wellbeing is not that obvious.

Research developed by Research Now studied 528 employees, both men and women of various age and varied work experience. They answered a number of questions about internal communication in their company and the feelings and emotions most frequently accompanying them at work.

To start with, a few dry facts: 40 percent of the respondents said communication was good or very good; equally many of them said it was fair and clear; 20 percent thought it was bad or very bad. It also turned out the three most frequently mentioned moods were: confident (37 percent), frustrated (35 percent), tired (33 percent).

The most interesting conclusion, however, comes from the data showing there is a link between the quality of communication within a company and its employees’ frame of mind.

People who assessed internal communication in their company as weak were experiencing negative emotions at work more often, including:

 • Frustration – 55 percent
 • Nervousness – 48 percent
 • Irritation – 42 percent
 • Anxiety – 36 percent
 • Impatience – 28 percent
 • Concern – 26 percent
 • Anger – 22 percent

In comparison, those who thought communication in their companies was good were experiencing those emotions less often:

 • Frustration – 25 percent
 • Nervousness – 13 percent
 • Irritation – 14 percent
 • Anxiety – 16 percent
 • Impatience – 10 percent
 • Concern – 7 percent
 • Anger – 5 percent

The above group of emotions was qualified by the researchers as “survival” in the company. They also studied negative emotions from a category defined as “burnout”. These were also more often identified by employees who though communication in the company was bad.

 • 48 percent of the respondents defining internal communication as bad pointed to tiredness, as compared to 25 percent from the group satisfied with communication.
 • Exhaustion – 37 percent against 13 percent
 • Depression – 30 percent against 5 percent
 • Emptiness – 26 percent against 3 percent
 • Sadness 17 percent against 4 percent

On the opposite side the researchers placed two categories of positive emotions, mainly: “performance” and “recovery”. In both cases, they were more often experienced by people defining communication in their companies as good, although the differences were more meaningful in the case of the category “performance”.

Employees satisfied with the information flow within their organization declared that they were:

 • Confident – 43 percent
 • Happy – 42 percent
 • Engaged – 39 percent
 • Enthusiastic – 39 percent
 • Proud – 35 percent
 • Optimistic – 34 percent
 • Inspired – 31 percent
 • Excited – 24 percent
 • Willing to act – 19 percent

In comparison, those unsatisfied with communication experienced the above emotions less often:

 • Confident – 21 percent
 • Happy – 18 percent
 • Engaged – 16 percent
 • Enthusiastic – 16 percent
 • Proud – 12 percent
 • Optimistic – 8 percent
 • Inspired – 11 percent
 • Excited – 7 percent
 • Willing to act – 16 percent

In the “recovery” category the ratio was the following:

 • 33 percent of the respondents defining internal communication as good stated they are easy-going at work, as compared to 20 percent from the group assessing it as bad.
 • Calm – 27 percent against 16 percent
 • Blissful – 9 percent against 1 percent
 • Carefree – 8 percent against 2 percent
 • Gentle – 7 percent against 5 percent
 • Relieved – 6 percent against 5 percent

The researchers also asked the respondents: What is important to your engagement at work and to your good frame of mind? The answers are very similar, although the high position of good communication is surprising.

Among the engagement boosting factors were: adequate salary and incentives (46 percent), job stability (also 46 percent), health and safety (42 percent). Right behind them was interesting and engaging job (41 percent), followed by good internal communication (40 percent) and precise expectations regarding my work (also 40 percent). The respondents far less often mentioned flexible working time (33 percent) and career development opportunities (26 percent).

The respondents declare that good mood at work is related to factors such as: salary, job stability, interesting and engaging work, precise expectations regarding my work, good communication, relations with colleagues, clearly defined roles, health and safety.

According to the study, it is hard to enumerate all the areas that influence communication within a company. Those who are satisfied with it plan their future in the company (60 percent against 2 percent from the group defining information flow as insufficient), feel that their contribution is meaningful (58 percent against 8 percent), and feel themselves visible and recognized (58 percent against 0 percent). Every second respondent from the group satisfied with the quality of communication declared they feel that their actions simply “make a difference”.


You can download the entire report prepared by the H&H agency here

Kategorie: top trends, B2E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.