„Family&Work”

Magazyn dla pracowników firmy Knauf trafił w nasze ręce – a może należałoby powiedzieć, że to my weszliśmy do rodziny „Family&Work” – na początku tego roku. Za nami dwa numery i nagroda w branżowym konkursie Power of Content Marketing, w którym magazyn został nagrodzony Brązową Szpaltą Roku. To dla nas wielka radość i potwierdzenie, że praca z nowym klientem przynosi dobry efekt.
Ewelina Jamka
O AUTORZE

Ewelina Jamka

Wolny duch, który dzięki dużej otwartości na świat oraz wieloletniemu doświadczeniu w różnych redakcjach znajdzie pomysł na atrakcyjne ujęcie każdego tematu firmowego.

★ 2 minuty czytania

A zaczęło się od tego, że magazyn „Family&Work” potrzebował odświeżenia – zarówno graficznego, jak i edytorskiego. Nad projektem rewitalizacji z przyjemnością pochylił się zespół Aude, złożony z grafików i redaktorów. Lubimy takie wyzwania i lubimy walczyć o swoje:) – redaktorzy o miejsce na teksty, graficy o to, by zdjęcia były dobrze wyeksponowane. Z tej kreatywnej burzy mózgów powstał nowy layout. Gazeta jest duża (zbliżona do A3), przejrzysta i lekka – zachęca do czytania minimalistycznym designem i przemyślanym układem szpalt.

Na atrakcyjność wizualną gazety wpływa też to, że do tematu numeru zdjęcia robi doświadczony fotograf od lat współpracujący z naszą agencją – pamiętamy o tym, że ludzie i ich prezentacja są w tym piśmie najważniejsi.

A najważniejszymi celami gazety jest integracja pracowników, zwiększenie świadomości marki i poprawa znajomości produktów, wzmacnianie w pracownikach poczucia, że są ważną częścią dużego międzynarodowego zespołu. Naturalny więc jest dobór artykułów poświęconych zarówno temu co dzieje się w firmie, jak i tematy bliższe codziennej pracy – chcemy angażować  pracowników w tworzenie magazynu, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, dlatego nasi redaktorzy są z nimi w stałym kontakcie.

W historiach o ludziach z firmy pokazujemy bohaterów z perspektywy prywatnych pasji i zainteresowań. W gazecie jest też miejsce na lżejsze rubryki, z krzyżówką, czy poświęcone różnym zainteresowaniom i pomysłom na spędzanie czasu wolnego. Gdy pracownicy widzą, że ich kolega z działu ma ciekawe hobby albo interesuje się tym co oni, inaczej na niego patrzą, a to przekłada się na dobre relacje w pracy.
W dużej rubryce poświęconej zagadnieniom na styku psychologii i rozwoju, pojawiają się  przekrojowe tematy, które łączą psychologię biznesu i porady psychologiczne przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.


Z kolei w tekstach dotyczących porad remontowo-budowlanych firmowi eksperci tłumaczą  remontowe zawiłości, doradzają, jak rozwiązać problemy, oraz podpowiadają, które produkty wybrać, gdy np. ktoś planuje remont przedpokoju. Przecież w firmie Knauf fachowców i ekspertów nie trzeba daleko szukać, a rekomendacja kolegi z pracy jest bardziej wiarygodna niż wyszukana w internecie. Takie teksty płynnie łączą strefę zawodową i prywatną, zgodnie z filozofią zawartą w tytule „Family&Work”.

Przygotowanie gazety dla firmy Knauf to duża odpowiedzialność – magazyn trafia do 5 fabryk, do blisko 700 pracowników. Naszym zadaniem jest przygotować pismo tak, by jak najwięcej z nich chciało ją czytać.

Konkurs Power of Content Marketing Zdobycie nagrody w konkursie, w którym oceniano prace blisko 200 konkurentów, a jury składało się z ekspertów w zakresie komunikacji, marketingu, z fotografów i dziennikarzy jest sukcesem, z którego możemy być dumni. Obradom jury przewodniczył dr hab. Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego i wnikliwy obserwator rynku, więc tym bardziej cieszymy się, że magazyn „Family&Work” został pozytywnie oceniony. Magazyn doceniono za „nieczęstą tego rodzaju inicjatywę w branży produkcyjnej i przyjazny ton komunikacji”. – Magazyn Knauf to przykład przejrzystej, czystej w swojej formie komunikacji skierowanej do pracowników. Jasny przekaz, dobre zdjęcia, dobrze skrojony produkt dopasowany do grupy docelowej – tak o naszym magazynie powiedział jeden z jurorów, Jacek Piotrowski, fotograf od lat związany z „Wysokimi Obcasami” i „Vivą”. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się w Teatrze Sabat – nagrodę w imieniu redakcji odebrała Magdalena Nowak, Dyrektor Marketingu Knauf Sp. z o.o., która jest redaktor naczelną pisma.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl