Rebecca Lieb o CM Master Class

Czytaliście już nasz wywiad z Rebeccą Lieb? Tym razem w jednym ze swoich podcastów z cyklu „Rozmowy B2B” porozmawiał z nią Igor Bielobradek, który na co dzień wspiera firmy B2B w działaniach z zakresu content marketingu.
O AUTORZE

Zuzia Kuczborska

★ 3 minuty czytania

Rebecca Lieb: Wielu rzeczy! Po pierwsze (i trochę nieskromnie), będą pracować z dwiema najbardziej oddanymi i znaczącymi osobami w branży content marketingu w Stanach Zjednoczonych. Stephanie Losee kieruje contentem w globalnej firmie Visa. Wcześniej pełniła tą samą funkcję w Dell’u. Jest specjalistką na najwyższym poziomie i podzieli się przykładami z życia wziętymi, z jakimi stratedzy contentowi muszą radzić sobie w pracy. Ja, jako analityk i autor, opublikowałam więcej prac na temat content marketingu i strategii contentowej niż jakakolwiek inna osoba. Moja praca jest podyktowana wnikliwymi wywiadami przeprowadzanymi z ludźmi takimi jak Stephanie (w zasadzie moja trzecia książka o strategii contentowej zostanie opublikowana podczas mojego pobytu w Warszawie!). Obydwie, Stephanie i ja, mamy solidne zaplecze wiedzy nie tylko z zakresu marketingu, ale również dziennikarstwa, więc do warsztatu wniesiemy ze sobą doświadczenie i szeroką perspektywę.

Z.K.: Co zyskają uczestnicy?

R. L.: Uczestnicy zyskają zarówno strategiczną, jak i taktyczną wiedzę. Nie tylko nauczą się elementów strategii contentowej i zapoznają się ze świetnymi case studies w zakresie content marketingu, ale również nauczą się nowych sposobów, aby mierzyć ROI contentu. Otrzymają szablony, które pozwolą im przeprowadzać audyt contentu, albo wybierać nowe narzędzia i technologie wspierające ich program. Nauczą się również, jak content rozprzestrzenia się we wszystkich aspektach marketingu, a nawet poza marketingiem, i przynosi korzyści dla firmy.

 Strategia content marketingowa polega na nieustannej optymalizacji i eksperymentowaniu, a nie na jednej „właściwej” odpowiedzi.

Z. K.: Jak pogodzisz ze sobą nowicjuszy w CM i osoby z większą wiedzą, tak aby warsztat był wartościowy dla obu grup?

R. L.: To warsztat, a nie wykład. Będziemy wszyscy uczyć się od siebie nawzajem. Początkujący mają swoją własną perspektywę i doświadczenia, tak samo jak bardziej wytrawni content marketingowcy. Planujemy stworzyć ćwiczenia zespołowe, aby na wszystkich poziomach można było wymieniać się wiedzą i pomysłami niezależnie od doświadczenia. W końcu strategia content marketingowa polega na nieustannej eksperymentacji i optymalizacji, a nie na jednej, „właściwej” odpowiedzi.

Z. K.: Co jest najważniejsze w budowaniu strategii content marketingowej?

R. L.: Omówieniu tego pytania poświęcimy cały poranek! Ale jeżeli mam odpowiedzieć krótko – strategia content marketingowa po pierwsze polega na zrozumieniu DLACZEGO content jest ważny, jakim celom będzie służyć. Następnie wymaga opracowywania powtarzalnych procesów, aby tworzyć, rozpowszechniać i mierzyć content, dzięki czemu można go zoptymalizować, aby osiągnąć te cele.

Z. K.: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez marketingowców? Jak ich unikać?

R. L.: Największym błędem jest „popełnianie content marketingu” bez posiadania strategii. Prowadzi to do wypalenia, braku pomysłów, wymarłych blogów i stron w mediach społecznościowych, bo nie mają one „wystarczającego contentu” albo „wystarczająco dobrego contentu”. Bez strategii osiągniecie celów nie może się udać i koniec końców się nie uda.

Bilety na warsztaty z Rebeccą i Stephanie wciąż można kupić tutaj !

Warto zobaczyć: ciekawy wywiad z Rebeccą m.in. o transformacji cyfrowej.

https://youtu.be/nBpjcURoTbI

Rebecca Lieb jest autorytetem w dziedzinie content marketingu, autorką książek, publicystką, doradcą strategicznym i analitykiem. Warto zajrzeć na jej stronę, aby dowiedzieć się więcej.

Kategorie: school of contentic

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl