Zeszyty naukowe – sztuka czujności i cierpliwości

Nukleosomy, kwas dokozaheksaenowy, kanaliki dystalne, bilirubina – brzmi jak czarna magia? Mimo tego redaktor w swojej pracy musi zmierzyć się z tą trudną i skomplikowaną materią...
Paulina Grzęda
O AUTORZE

Paulina Grzęda

Zniewalająco zaangażowana i twórczo zalotna. Z lekkością pobudzi do działania i sprawnie pokieruje każdego skuszonego urokiem jej kreatywnej natury klienta, grafika czy innego przedstawiciela płci brzydkiej. Dzięki wrodzonej empatii potrafi spojrzeć na zadania z perspektywy klienta.

★ 3 minuty czytania

Ale zderzenie z trudną materią to nie to samo, co ze ścianą. Choć zeszyty naukowe są specyficznym rodzajem czasopisma (ich zadaniem jest prezentowanie i upowszechnianie dorobku naukowo-badawczego) to dla naszej agencji nie ma rzeczy niemożliwych. Takim wyzwaniom śmiało wychodzimy na przeciw i z przyjemnością chwalimy się efektami, bo jest czym 🙂

Uważność przede wszystkim

Na swoim koncie mamy m.in. stałą współpracę z firmą Nestle, dla której wykonujemy zeszyty naukowe związane z tematyką noworodków, skierowane do lekarzy stażystów i położnych. Artykuły pisane są przez najlepszych specjalistów z różnych dziedzin medycyny w kraju, a my odpowiadamy za ich redakcję i oprawę graficzną. Nie da się ukryć, że opieka nad takim magazynem wymaga poświecenia dużej ilości czasu i uwagi, a aby zagłębić się w zawiłe terminologie naukowe, niejednokrotnie trzeba uciec się do dodatkowego researchu. Nie oznacza to jednak, że dla “zwykłego śmiertelnika” jest to niewykonalne i potrzebne jest do tego specjalistyczne wykształcenie medyczne. Spojrzenie na temat osoby nie z branży ma swoje plusy. Taki redaktor, mając świadomość wysokiej rangi publikacji i czując spoczywającą na nim odpowiedzialność, bywa o wiele bardziej wnikliwy i czujny. – Wielokrotnie miałam przypadki, że poprawiałam w tekstach łacińskie czy angielskie nazwy naukowe, bo były zapisane nieprawidłowo – opowiada Bożena Makowska, redaktor prowadzący zeszytów Nestle. – Często też bywa, że w artykułach różnych lekarzy pojawiają się te same wątki i należy wtedy w porozumieniu z nimi zmodyfikować teksty, aby uniknąć powtórzeń. Stąd przy redakcji takich materiałów liczy się przede wszystkim uważność.

Merytoryczna grafika

Publikacja artykułów naukowych rządzi się określonymi prawami, które redaktor musi znać i przestrzegać. Ale na staniu na straży słowa rola redaktora wcale się nie kończy. – Sama dobieram też zdjęcia do gazety – opowiada Bożena. – Najlepiej znam tematykę artykułów, a ilustracje do nich muszą być bardzo merytoryczne, dlatego nie zostawiam grafikom wolnej ręki i zdjęć nie szukam na shutterstocku, ale w agencjach fotograficznych z całego świata.

Jeszcze bardziej żmudną pracą jest stworzenie infografiki. – Nie można przedstawić np. ogólnej budowy nerki, bo ilustracja skierowana jest do osób z wykształceniem medycznym. Grafika musi być o wiele bardziej szczegółowa – tłumaczy redaktor. – Zanim złożę propozycje autorowi tekstu, przeglądam wiele schematów medycznych, wyławiam z nich to, co jest istotne oraz spójne z artykułem i łączę w całość. Dopiero po akceptacji lekarza zlecam wykonanie infografiki rysownikowi.

Przy opiece nad tak specjalistyczną publikacją redaktor jest sam sobie trochę sterem, żeglarzem i okrętem. Jednak dzięki jego wielogodzinnej pracy nad projektem, efekt końcowy jest imponujący. Najlepszym tego dowodem jest zadowolenie klienta i wpływające do nas kolejne zlecenia 🙂

A tu możesz obejrzeć naszą przykładową publikację dla Nestle:

Kategorie: power of contentic

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl