Niewolnik czy ambasador

Czy pracownik musi lubić swoją firmę? Czy warto się o to starać? A może wystarczy, że będzie dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków?
Urszula Radzińska
O AUTORZE

Urszula Radzińska

Muzykolog, który postanowił poświęcić się szukaniu harmonii w komunikacji firmowej. Szefowa wiodącej polskiej agencji contentowej „Aude”, prezes Stowarzyszenia Content Marketing Polska, autorka przewodnika po meandrach komunikacji wewnętrznej „Pierwszy klient”.

★ 2 minuty czytania

Firma Best Buy (sprzedająca elektronikę) podzieliła się publicznie informacją, że wzrost zaangażowania pracowników w jednym ze sklepów jej sieci o 0,1 procenta przełożył się na wzrost rocznych przychodów o ponad 100 tys. dolarów. Dużo. To warty zapamiętania dowód, że firmy które mają zaangażowanych pracowników osiągają lepsze wyniki niż te, których pracownicy pracują „od do”. O jakich wzrostach mówimy? Oceny klientów są średnio lepsze o 10 proc., rentowność rośnie o 22 proc, a wydajność o 21 proc.

Praktyka jednak pokazuje, że łatwo powiedzieć trudniej zrobić. Nie wiem na czym to polega, ale mamy taką skłonność, że z większym zapałem i ochotą myślimy o nowej kampanii, która ma przyciągnąć nowych klientów, niż zajmujemy się tym, co mamy obok. Szybciej wydamy konkretne pieniądze na nowe działania content marketingowe skierowane do klientów, niż zrobimy content marketing dla naszego pierwszego klienta, czyli… pracownika. Może dlatego, że działa tutaj zasada, że gdzie indziej trawa jest bardziej zielona niż u nas i chcemy wierzyć, że tam zadziała, że tam nie będzie obecnych problemów? A tutaj blisko już wiemy, co jest nie tak, czujemy ograniczenia i mnóstwo argumentów dlaczego się nie da.

Z obserwacji tego, jak trudno jest to zrobić, powstała książka „Pierwszy klient” , w której rozmawiam z mądrymi ludźmi o tym, jak sprawić, by nasi pracownicy byli ambasadorami firmy. Od czego warto zacząć, by nasi pracownicy byli ambasadorami tego, co robimy? Można przeczytać moją książkę na dobry start.

Ale warto też uświadomić 5 elementów, które są niezbędne do tego budowania zaangażowania w naszej firmie.

1. Zacznij przede wszystkim od szacunku. Oczekujemy go sami i inni też. Szacunku i otwartości. To mało i bardzo dużo jednocześnie.

2. Czy firmie można ufać? Jeśli rozumie się jej działania. Jeśli nasze cele i wartości są niezrozumiałe  nie można liczyć na zaufanie.

3. Do budowania zaufania potrzebny jest czas. Nie da się tego zrobić w jeden dzień. Trwa to dłużej. Jednak tak, jak z reputacją, bardzo szybko można to zaufanie utracić.

4. Bądź uczciwy. Nie zawsze jest różowo i dobrze. Nie zawsze też jest tylko źle. Nie bój się mądrej transparentności.

5. Pozwól swoim pracownikom poznać swoje produkty i usługi. Niech ich posmakują, niech znają smak i zalety jako pierwsi. Pozornie proste, ale rzadko stosowane.

O książce napisała też Juliett Stott w amerykańskim magazynie branżowym „Content Magazine”

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl