FreshMail.pl

Zanurzyć się i nie utopić, czyli o możliwościach VR

VR może odnieść sukces, ale potrzebuje przekonującej koncepcji; treści opowiadającej historię i spójności z innymi materiałami marketingowymi – taki wniosek płynie z niemieckiego raportu pt. „Rzeczywistość wirtualna: Content Marketing w nowym wymiarze?”  VR to nowe medium i efekt zanurzenia w całkowicie wirtualny świat. Czy rynek jest gotowy, by oferować go swoim klientom? Przyjrzyjmy się wynikom badania.
Anna Jakubik
O AUTORZE

Anna Jakubik

Kobieta rakieta lub jak kto woli „gdzie diabeł nie może, tam Jakubik pośle”. W jej słowniku nie ma miejsca na „niemożliwe”. Jak nie można drzwiami, to znaczy, że okno jest lepsze. Wulkan pozytywnej energii. Multizadaniowość to dla niej bułka z masłem i chleb powszedni.

★ 3 minuty czytania

Widziany nierealny obraz, który umożliwia nam interakcję z contentem (środowiskiem symulowanym przez komputer), dostał miano Wirtualnej Rzeczywistości. Podczas korzystania z urządzeń VR, użytkownik nosi na głowie specjalny hełm z wbudowanym wyświetlaczem lub dwoma okularami, które są zasilane przez komputer, konsolę do gier lub smartfon. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i czujnikom, doświadczenie wirtualne staje się rzeczywistością. Wzmocnieniem wirtualnego przekazu jest zazwyczaj dźwięk przestrzenny 3D. VR może reprezentować elementy świata realnego (symulacje komputerowe) oraz świata fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction)

Kiedy sprawdza się VR? Eksperci wciąż zastanawiają się, w jaki sposób można jeszcze zastosować nową technologię. Na dzień dzisiejszy najczęstsze sytuacje, które wymienione zostały również w niemieckim raporcie, to:

– wirtualna demonstracja prototypów (przed wprowadzeniem na rynek)

– doświadczanie marki

– doświadczanie produktów (wirtualny samochód testowy)

– obsługa wirtualnych usług (ilustracja z instrukcją obsługi)

– personalizacja lub konfigurowanie ofert dla docelowych odbiorców produktów

– wsparcie zarządzania personelem (np. aplikacje)

Potencjał nowego medium

Dr Andreas Siefke z Content Marketing Forum oraz prof. dr Clemens Koob zapytali m.in. o potencjał VR dla Content Marketingu; 4 osoby na 10 postrzegają przyszły potencjał VR jako bardzo duży!

Ankietowani uznali, że VR może mocno wpłynąć na doświadczenia klienta (customer experience), natomiast jego największa wartość tkwi w przekazywaniu informacji o produkcie.

 

Dzięki ofercie VR na pewno można ożywić wszystkie produkty, zbliżyć się do marki, wesprzeć usługi i poprawić ofertowanie klientów.

Potencjał, jaki niesie VR, według ankietowanych, to:

– wyższa interaktywność,

– użytkownik kieruje się doświadczeniem,

– nacechowanie emocjonalne produktu i marki,

– przekazywanie informacji w nowy sposób,

– odróżnienie się od konkurencji,

– adresowanie nowych grup docelowych.

Ograniczenia VR

Osoby pytane przez Andreasa Siefke i Clemensa Kooba, wskazują na cztery główne przeszkody w korzystaniu z nowego medium:

– wysokie koszty produkcji,

– brak know-how w firmie,

– wymagająca kreacja,

– „problem z okularami” (są niedostępne lub za duże).

Jedna trzecia firm (33%) twierdzi, że już używa treści VR, kolejne 7% szczegółowo planuje wdrożenie. Sześć na dziesięć firm nie jest jeszcze gotowych.

Jakie będzie znaczenie wirtualnej rzeczywistości w content marketingu w 2020 roku?

Raport pokazuje, że treści VR w niedługiej przyszłości zakorzenią się w content marketingu. Jednak w oczach 83% badanych VR będzie stanowił jedynie przydatny dodatek a nie centralny element działań content marketingowych.

Dla 70% VR będzie niczym latarnia morska, która jest tylko sygnałem i wskazuje drogę. A 1/3 ankietowanych uważa, że VR będzie regularnie używanym narzędziem w komunikacji.

Siedmiu na dziesięciu przedstawicieli biznesu uważa, że zawartość VR jest obiecująca, ale wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Z raportu płynie wniosek, że choć VR to ciekawe wizualnie doświadczenie,  to jednak szybko znikające efekty nie wystarczą. Istotna jest treść i konkretna historia a one – jak zawsze – muszą być dopasowane do grupy celowej. I to będzie największe wyzwanie dla specjalistów!

Badani podkreślają, że treści VR muszą oferować swojej grupie celowej prawdziwą wartość – wygłupy to zdecydowanie za mało. 93% ankietowanych uznało, że o sukcesie VR zdecyduje nie tylko technologia, ale przede wszystkim mocne, angażujące historie, osadzone także w innych kanałach content marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


A valuable article once a week for your inbox.

Zero spam. If we start to be boring, you will sign out at any moment.

I hereby declare the personal data are provided voluntarily for the purpose of signing up for the newsletter, and that the data Administrator – AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – has notified me about the provisions of article 13 item 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – the information is available here. I hereby provide voluntary and conscious consent to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to process my personal data for the purpose of receiving a newsletter and sending me information about company’s products, services, promotions and competitions throughout the time necessary to execute the above mentioned purpose, until the consent is withdrawn.

I agree to receive from AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 commercial information onto the email address provided, in accordance with the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July 2002 (Dz. U. of 2017 r., pos. 1219, as amended). I also give permission to AUDE sp. z o.o. seated in Warsaw (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 to use telecommunication terminal devices and automated calling systems for direct marketing purposes, in accordance with the Telecommunications Law of 16 July 2004 (Dz. U. of 2017 r. pos. 1907, as amended). The consent is voluntary.

FreshMail.pl